Historische Vereniging Zwijndrecht

Burgemeester A. Scholten

Scholten

Antonius Simon Scholten

Ambtsperiode: 2002–2012
Partij of stroming : VVD

 

Opvallende gebeurtenissen:

 • Herindeling met de gemeente Heerjansdam
 • Bouw van nieuw gemeentehuis
 • Vorming Shared Service Centrum Drechtsteden
 • Komst van een bedrijfsbrandweer voor rangeerterrein Kijfhoek
 • Opzet en implementatie coffeeshopbeleid en opening van coffeeshop Xpresso in Zwijndrecht
 • Start Buurtbemiddeling

Antonius Simon Scholten wordt op 7 september 1959 geboren in Deventer. Hij groeit op als oudste zoon in een gezin met twee jongere zusjes. Beide ouders en grootouders waren winkelier in Deventer en Delft. Scholten gaat naar de Alexander Hegius Scholengemeenschap/Deventer Avondscholen gemeenschap. Hij studeert Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (1981-1984). Deze studie rondt hij niet af. Hij start in die tijd ook met zijn politieke loopbaan als vice voorzitter van de Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie (1982-1985). Van 1984 tot en met 1988 is hij (benoemd door De Kroon) lid van de Raad voor het Jeugdbeleid. Dit college van advies van de regering  geeft adviezen over de maatschappelijke positie van de jeugd. In 2006 trouwt Scholten met Esther Wuijster. Ze krijgen samen een zoon (1997) en een dochter (2000).

In 1986 wordt Scholten gemeenteraadslid in Deventer. Na zijn benoeming werd hij direct tot voorzitter van de VVD fractie benoemd. In 1991 volgt zijn benoeming tot wethouder van de gemeente Deventer. Scholten heeft zich in Deventer beziggehouden met onderwijs, verkeer & vervoer, milieu, ruimtelijke ordening, jeugdbeleid, cultuur, volksgezondheid, verslavingszorg, stadsbeheer en landerijen. Kortom een veelzijdig man met brede inzetbaarheid en interesses. Vanaf 1999 is hij Deventer van dienst als locoburgemeester. Vanaf 1995-2002 is hij daarnaast secretaris van de Landelijke bestuursvereniging van de VVD. Scholten vervult van 1982 tot 2002 ook nog diverse bestuursfuncties en commissariaten.

In 2002 verruilt hij Deventer voor Zwijndrecht. Tijdens zijn laatste raadsvergadering in Deventer wordt Scholten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Scholten wordt op 2 januari 2002 benoemd tot de burgemeester van dit voormalige tuindersdorp in de Randstad. Tegelijk met zijn aanstelling is de dualisering ingevoerd. Een nieuwe manier van besturen waarbij wethouders niet langer deel uitmaken van de gemeenteraad en de lokale politiek er anders uit gaat zien. Als burgemeester gaf hij ruimte voor het debat, maar sprong in als het debat uit de hand dreigde te lopen. Na de samenvoeging van Zwijndrecht en Heerjansdam, per 1 januari 2003, is Antoin Scholten benoemd tot burgemeester van de nieuw gevormde gemeente. Scholten is naast voorzitter van het college en de gemeenteraad ook voorzitter van de Dorpsraad Heerjansdam.

Ook tijdens zijn burgemeesterschap in Zwijndrecht vervult hij verschillende landelijke, regionale en lokale nevenfuncties:

 • Vice-voorzitter Drechtstedenbestuur met portefeuille economie, regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D), en externe veiligheid.
 • Voorzitter politiedriehoek District I (Dordrecht/Zwijndrechtse Waard)
 • Lid dagelijks bestuur politieregio Zuid-Holland Zuid
 • Lid dagelijks bestuur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 • Portefeuille crisisbeheersing, rampenbestrijding en bevolkingszorg
 • Bestuurlijk trekker InterReg project "Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns" (MiSRaR).
 • Voorzitter WGR brandweercluster Zwijndrecht / Hendrik-Ido-Ambacht
 • Voorzitter portefeullehoudersoverleg fysiek Drechtsteden
 • Lid bestuurlijk platform Zuidvleugel.
 • Lid stuurgroep economische agenda Zuidvleugel, bestuurlijk trekker van het provinciaal Schaalsprongprogramma Delta / Maritiem
 • Lid stuurgroep Zuidvleugel StedenbaanPlus
 • Lid DelTri Platform
 • Lid stuurgroep Zuidvleugelprogramma Deltapoort
 • Voorzitter Bedrijvencentrum Drechtsteden
 • Voorzitter stichting internationale contacten Zwijndrecht
 • Voorzitter stichting Dorp, Stad en Land
 • Voorzitter vereniging Dorp, Stad en Land
 • Voorzitter burgemeesterskring IJsselmonde
 • Penningmeester vereniging van burgemeesters van gemeenten in Zuid-Holland
 • Bestuurslid Garantie Instituut voor de Woningbouw, GIW (2004-2010)
 • Voorzitter Adviescommissie Onderwijs Arbeidsmarkt (ACOA) voor het MBO (Kroonbenoeming 2002-2006)

Met de bouw van het nieuwe gemeentehuis in 2008 worden alle ambtenaren en bestuur weer in één gebouw samengebracht. Scholten was hier bijzonder trots op. Hij leidde persoonlijk inwoners en andere belangstellenden rond in het nieuwe gemeentehuis waarbij hij alle wetenswaardigheden van de nieuwbouw maar ook de geschiedenis van de oudbouw (het rijksmonument) de revue liet passeren. Per 1 februari 2009 wordt Scholten, op unanieme voordracht van de daarvoor ingestelde commissie, herbenoemd in de functie van burgemeester van Zwijndrecht voor een periode van zes jaar. In november 2010 overlijdt de vrouw van Scholten aan kanker. De ziekte openbaarde zich voor het eerst in 2005. Kenmerkend voor Scholten is dat ondanks dit persoonlijk drama hij positief in het leven blijft staan en zich in blijft zetten voor de Zwijndrechtse samenleving.

Antoin Scholten staat vooral bekend om zijn inzet, kennis en kunde op het gebied van externe veiligheid binnen de gemeente Zwijndrecht. Na de brand op rangeerterrein Kijfhoek op 14 januari 2011 maakt hij zich hard voor de komst van een bedrijfsbrandweer bij ProRail. De burgemeester krijgt gelijk, de bedrijfsbrandweer komt er en daarmee is Zwijndrecht weer een stukje veiliger geworden. Zijn kennis over externe veiligheid, rampenbestrijding en crisisvorming deelt hij graag met anderen. Hij geeft lezingen over het onderwerp. Ook nieuwe burgemeesters traint Scholten op dit gebied. Daarnaast is Scholten in Zwijndrecht gestart met de Cursus voor inwoners van de gemeente: De gemeenteraad: iets voor u. een cursus die ook na zijn vertrek nog steeds wordt gegeven.

In regionaal verband is Scholten eveneens actief. Hij is lid van het Drechtstedenbestuur. Hij heeft een duidelijke visie op regionale samenwerking. Hij streeft naar efficiency en kwaliteit voor Zwijndrecht en voor de regio. Scholten staat vooral bekend om de humor in zijn speeches en de manier waarop hij met zijn humor de sfeer in een gesprek of vergadering in positieve zin wist te draaien. Tijdens zijn ambtsperiode kreeg Scholten twee keer te maken met een familiedrama. Scholten was er voor de nabestaanden en buurtbewoners en bood een luisterend oor en een schouder om uit te huilen. Op 12 november 2012 werd Scholten benoemd tot burgemeester van Venlo en vertrekt hij uit Zwijndrecht. Bij zijn vertrek werd hij geroemd om zijn transparantie, humor, voortvarendheid, doortastend, toegankelijkheid en integriteit. Hij is/was een verbinder, een bevlogen mens voor zowel Zwijndrecht als de regio.

Openingstijden

Woensdag en zaterdag
10.00 uur - 16.00 uur

Zondag
14:00 uur - 17:00 uur

Buiten deze tijden alleen op afspraak

Bezoekadres

De Vergulde Swaen


Rotterdamseweg 53-55
3332 AC Zwijndrecht


Google Maps

Contact

E-mail
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon
(078) 612 5681

Alleen tijdens openingsuren