Historische Vereniging Zwijndrecht

Burgemeester M. Wiebosch (waarnemend)

 

Maria Wiebosch-Steeman

Ambtsperiode: 2012–2013
Partij of stroming : Groen Links


Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Jan Franssen, benoemt met ingang van 9 november 2012 mevrouw M (Maria) Wiebosch-Steeman tot waarnemend burgemeester van de gemeente Zwijndrecht. Mevrouw Wiebosch-Steeman is 62 jaar en lid van GroenLinks.

Ruime ervaring in openbaar bestuur

Mevrouw Wiebosch-Steeman heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur en was directeur / eigenaar van een adviesbureau. Van februari 2009 tot april 2012 was zij burgemeester van Hardinxveld-Giessendam. Daarvoor was zij, sinds 2004, burgemeester van Jacobswoude. Deze gemeente is per 1 januari 2009 opgegaan in de gemeente Kaag en Braassem. Mevrouw Wiebosch was eerder gemeenteraadslid in Bloemendaal en van 1995 tot 1999 was zij Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarvoor, van 1987 tot 1995, was zij lid van Provinciale Staten van Noord-Holland.

Vertrekkende burgemeester naar Venlo

De burgemeestersvacature in Zwijndrecht is ontstaan na het vertrek van burgemeester Scholten, die met ingang van 12 november 2012 is benoemd tot burgemeester van de gemeente Venlo. De commissaris heeft, na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad, besloten om tot aan het aantreden van de kroonbenoemde burgemeester een waarnemer te benoemen. Na een gesprek van mevrouw Wiebosch-Steeman met de fractievoorzitters en de wethouders wordt zij unaniem voorgedragen als waarnemend burgemeester. Over haar werkzaamheden tijdens haar ambtsperiode schrijft zij:

Start
Op 29 oktober 2012 ben ik door de heer Franssen, Commissaris van Koningin in de provincie Zuid-Holland beëdigd als waarnemend burgemeester van Zwijndrecht te beginnen op 9 november. In de week van 5 november hebben kennismakingsgesprekken plaatsgevonden met alle wethouders: Elbert Vissers, Henk Mirck, Aaike Kamstra en de secretaris Henk Beelen en de griffier Terry van Ditmars en de fractievoorzitters/fracties. Later volgden mensen van de politie, de brandweer en vrijwilligers in de gemeente.
Omdat ik eerder burgemeester was geweest in de gemeente Hardinxveld-Giessendam dat ook in de regio van Zuid-Holland Zuid valt, kende ik alle collega’s al alsmede de werkwijze in de veiligheidsregio en het regionaal college, waarin politie en Openbaar Ministerie met de burgemeesters overleg voeren.

 
Normale activiteiten door het jaar heen
In de bijna 7 maanden dat ik voor de gemeente Zwijndrecht mocht werken heb ik alle “festiviteiten” meegemaakt die in een jaar plaatsvinden:

 • De brandweer avond op 14 december, waarop ik een KO mocht uitreiken aan Gerrit de Haas. Deze avond stond tevens in het teken van het afscheid van de gemeentelijke organisatie. De brandweer van Zwijndrecht werd in januari 2013 onderdeel van de brandweer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 
 • De intocht van Sinterklaas in Zwijndrecht en Heerjansdam op 17 november
 • Het kerstverhaal voorlezen in de Bethelkerk op 24 december
 • Op oudejaarsavond met de politie mee. Nieuwjaarwensen uitwisselen op de brug tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Niet veel bijzonderheden die nacht.
 • Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente op 7 januari. Ik had een andere plaats uitgezocht waar het spreekgestoelte moest staan. De hal van het gemeentehuis is eigenlijk niet zo geschikt voor dergelijke bijeenkomsten met een spreker. 
 • Op 26 april uitreiking van zes Koninklijke Onderscheidingen aan de dames J.M. Sandee-Duerink, M.C den Boer-van Es en T. van ’t Wout – Vermeulen. En aan de heren D. Groenenwoud, H. Labordus en H. Eefsting
 • 27 april werd er samen met kinderen een zogenaamde koningslinde geplant 
 • Koninginnedag op 30 april: een bijzondere Koninginnedag met de troonswisseling van Koningin Beatrix naar Koning Willem Alexander
 • 4 mei de dodenherdenking
 • Op 21 mei was een afscheidsreceptie na afloop van de gemeenteraadsvergadering.
 • En op 27 mei de officiële beëindiging van de periode van het waarnemerschap en installatie van Dominique Schrijer als kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Zwijndrecht.

Gewone werkzaamheden
Uiteraard heb ik de gemeenteraadsvergaderingen voorgezeten. Aan mijn werkwijze van voorzitten moest de gemeenteraad wel even wennen, ik deed dat anders dan mijn voorganger. Dat maakt het voor mijn opvolger wel makkelijker: men wist dat het dan weer anders zou gaan.
Verder heb ik gewerkt aan een verbetering van de processen richting gemeenteraad, zodat ze minder te lezen kregen en beter wisten wat ze met de aangeboden stukken moesten doen. Daarvoor heb je de medewerking nodig van het college en de medewerkers. Gelukkig konden ze mijn suggesties in de voorbereiding van de stukken voor de gemeenteraad gebruiken voor een betere redactie, dan wel was een heldere besluitvorming te realiseren.

In de Dordtse regio functioneerde ook de Drechtraad. Een nieuw overlegorgaan voor me. Ik moest aan de manier van werken die dat opleverde wel een beetje wennen. Sommige zaken werden via veel verschillende wegen besloten en dat zorgde bepaald niet voor een snelle besluitvorming.

In Zwijndrecht zelf functioneerde een dorpsraad voor Heerjansdam. Ik heb geweigerd daar voorzitter van te zijn. Wel heb ik vergaderingen bezocht en met de vrijwilligers van Heerjansdam regelmatig gesproken over de wensen en verwachtingen die ze hadden ten aanzien van de gemeentelijke organisatie, en met collegeleden en medewerkers van de gemeente bekeken wat redelijk was om gehoor aan te geven.

Alle vergaderingen van de Veiligheidsregio, vergaderingen met politie en Openbaar Ministerie, bijeenkomsten van de burgemeesters kringen, uitnodigingen van de Commissaris van de Koning, om met collega’s over bepaalde thema’s te discussiëren: ik heb ze (bijna?) allemaal bezocht.

In die periode heb ik tweemaal mensen mogen naturaliseren met een kleine plechtigheid in het gemeentehuis.
 
Bij het burgemeesterschap horen ook minder leuke dingen. Zo heb ik gesproken op de afscheidsbijeenkomst van raadslid Arie Willemstein voorafgaand aan de begrafenis.

Werkbezoeken
Een van de leuke aspecten van het werken in het openbaar bestuur is de mogelijkheid (werk)bezoeken af te leggen. Soms omdat er iets speelt soms gewoon om te zien welk belang een organisatie heeft voor de gemeenschap te of om vrijwilligers te laten zien dat je hun werk van groot belang vindt.

 • Meteen kon ik de eerste week ook naar een Brandweerwedstrijd. Deze keer moest de ploeg van Zwijndrecht aantreden in Papendrecht.
 • Op 18 december ging het college op werkbezoek bij Kijfhoek. Dit onderwerp heeft in het half jaar dat ik in Zwijndrecht was veel aandacht gekregen omdat de grote brand op het rangeerterrein net was gebeurd en er gekeken moest worden hoe een dergelijk grote brand in de toekomst kon worden voorkomen en/of beter kon worden bestreden.
 • Op 30 december zijn mijn man en ik naar de Merwede gegaan om daar naar het hoge water te kijken en te zien hoe er met zandzakken werd gewerkt aan zo min mogelijk wateroverlast.
 • Ik ben meegereden met de seniorenbus om te zien en horen hoe deze organisatie met de oudere vrijwilligers de bussen kon laten rijden voor ouderen in de gemeente.
 • Met het college zijn we bij het Walburgcollege geweest.
 • Ook de Kinderopvang BOBO heb ik bezocht.
 • Evenals de gemeentelijke coffeeshop Xpresso. Een in Nederland toen unieke manier van drugsverstrekking.
 • Opening van de nieuwe huisvesting op Biesbos 2 door een lintje door te knippen. Een gebouw in gebruik te nemen door het Leger des Heils, de Voedselbank en Stichting Graag gedaan.
 • Bij de opening van de expositie over burgemeester De Bruïne in de Vergulde Swaen waren mijn man en ik aanwezig.
 • Vlak voor 4 mei was er de opening van de expositie “Groeten van Leo” een boek van Martine Letterie in de expositieruimte van het gemeentehuis.
 • Er zijn echtparen bezocht die 50 of 60 jaar getrouwd waren.
 • Bij het voorlezen op de nationale voorleesdag kreeg ik de vraag: hoeveel lakeien heeft u?
 • Met het college zijn we op uitnodiging van Antoine Scholten naar de Boerenbruiloft in Venlo geweest. Dat is een feest in het kader van carnaval.
 • Bij de intrede dienst van ds C. J. Don in de Lindtse kerk heb ik haar welkom geheten in onze gemeente.

Kroonbenoemde burgemeester voor zomer 2013

Mevrouw Wiebosch-Steeman heeft aangegeven dat zij niet naar de functie van kroonbenoemde burgemeester van Zwijndrecht solliciteert.

 

Openingstijden

Woensdag en zaterdag
10.00 uur - 16.00 uur

Zondag
14:00 uur - 17:00 uur

Buiten deze tijden alleen op afspraak

Bezoekadres

De Vergulde Swaen


Rotterdamseweg 53-55
3332 AC Zwijndrecht


Google Maps

Contact

E-mail
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon
(078) 612 5681

Alleen tijdens openingsuren