Historische Vereniging Zwijndrecht

Monumenten overzicht

Tuindorp Meerdervoort

Status: Gemeentelijk monument
Bouwjaar (circa): 1942
Architect: Gemeentewerken Zwijndrecht (1940), W. Verschoor (stratenplan)
Huidige functie: Woongebied
RCE score: 52

Plantsoen met ‘eiland’ Plantsoen met ‘eiland’ Stichtingssteen: Woningbouwvereeniging Zwijndrecht, Ds. J.E. Vonkenberg voorzitter 1917-1918, architect W. Verschoor, aannemer A. Bikker

Meerdervoortstraat 2-7 Jan Luykenstraat gezien in noordwestelijke richting Jan Luykenstraat 2-16

P.C. Hooftstraat 2-12 Vondelstraat 2-8 Marnixstraat 18-23 en 24-29

Meerdervoortstraat 1-6 Jacob Catsstraat 17-29 Jacob Catsstraat 9-15

Omschrijving

Gerenoveerd woningbouwcomplex. Blokken van verschillende groottes. Stratenplan uit 1917, deels gesloopt i.v.m. aanleg Drechttunnel. Bebouwing circa 1940.

Het betreft rijtjes met om en om gespiegelde in baksteen uitgevoerde woningen. De rijen zijn van verschillende lengte (verschillend aantal woningen) en hebben een zadeldak. Een aantal kopse woningen heeft de ingang in de zijgevel. Andere kopse woningen zijn als winkel in gebruik (geweest). De meest kopse gevels zijn gepleisterd en wit geschilderd.

Thans omvat de wijk de volgende straten: Jacob Catsstraat 1-35, Helmerstraat 2-8 en 1-25, P.C. Hooftstraat 2-28 en 1-27, Jurgenstraat 2-6 en 1-5, Jan Luykenstraat 2-16 en 1-27, Marnixstraat 10-40 en 11-41, Meerdervoortstraat 1-11, Vondelstraat 2-8 en Staringstraat 1-31.

Materiaalgebruik

Rode baksteen in Vlaams verband. Verborgen lateien. Betonnen smalle luifels boven entrees. Meest oorspronkelijke voordeuren met ruitjes. Bij een renovatie zijn onder meer kunsstof kozijnen geplaatst. Glas-in-loodvullingen naast en boven de voordeuren zijn meestal in de oorspronkelijke kozijnen behouden. Enkele nieuwe beglaasde deuren. Vernieuwde aluminium vensters. Zadeldaken met rode verbeterde Hollandse pannen.

Bijzonderheden

Tuindorp Meerdervoort is gebouwd ter plaatse van het in 1848 gesloopte Huis Meerdervoort. Het complex van circa 250 arbeiderswoningen is, met medewerking van Jurgens Oliefabrieken, in 1917 in opdracht van Bouwvereeniging Zwijndrecht tot stand gekomen. Het ontwerp was van architect W. Verschoor. Aannemer was P. Bikker. De opzet van de wijk en het stratenplan zijn ontleend aan het grachtenpatroon van de buitenplaats.

De oorspronkelijke bebouwing is als gevolg van verzakkingsproblemen in 1935 gesloopt en in 1942 herbouwd. Van het eerste tuindorp op deze plek resteert alleen een brug met ingemetselde stichtingssteen uit 1917.

Voor de toenmalige maatstaven was de wijk ruim opgezet met relatief veel groen (plantsoentjes) en met verschillende pleintjes. Onderdeel van de opzet is het in de zuidoosthoek van de wijk tussen de Lindtsedijk en de A16 gelegen park met ‘gracht’ en ‘eiland’ waarop Huis Meerdervoort heeft gestaan. Dit terrein heeft hoge archeologische waarde. Een stichtingssteen uit 1917 is ingemetseld in de in 1999 gerestaureerde brug naar het eiland. Op de brug staan bakstenen hekpijlers met hek die verwijzen naar de oorspronkelijke toegang tot huis Meerdervoort.

Een gedeelte van de wijk is in de jaren zeventig van de twintigste eeuw gesloopt voor de aanleg van de Drechttunnel. Zorgvuldige renovatie in 2015. Schade als gevolg van eerdere renovatie zoveel mogelijk hersteld.

Motivatie

Van stedenbouwkundig en cultuurhistorisch (tuindorp fabriekscomplex) belang. Bescherming dient met name gericht te zijn op de structuur. Schade als gevolg van een eerdere renovatie is bij een recente renovatie (2015) zoveel mogelijk hersteld / ongedaan gemaakt.

Openingstijden

Woensdag en zaterdag
10.00 uur - 16.00 uur

Zondag
14:00 uur - 17:00 uur

Buiten deze tijden alleen op afspraak

Bezoekadres

De Vergulde Swaen


Rotterdamseweg 53-55
3332 AC Zwijndrecht


Google Maps

Contact

E-mail
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon
(078) 612 5681

Alleen tijdens openingsuren